โปรโมชั่น,ทัวร์,ถูก

Hot Hot!!ทัวร์ยุโรปตะวันออกรายการใหม่..เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม....
1.East Europe Super Save (ออสเตรีย-เชค) 6 วัน 3 คืน (TG)
เวียนนา-เที่ยวเมืองแสนสวยฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-ชมย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิค-เดินเล่นชมเมืองมรดกโลก                    

เมืองน่ารักๆที่เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-สะพานชาร์ลส-ชมหมู่ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส

Shock Price!! 37,500.-
เดินทาง 19-24 พ.ย. 31 ที่ จอง 23 ที่

เดินทาง 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 31 ที่ จอง 13 ที่+8J/L

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป**


----------------------------------------------------------------------------

2. เที่ยวยุโรปตะวันออก เที่ยว 4 เมืองดัง... ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-เชค 7 วัน (TG)

เดินทาง 18-24พ.ย.สุดคุ้ม 41,500 31 ที่ จอง 28 ที่

เดินทาง 22-28พ.ย.สุดคุ้ม 41,500 31 ที่ จอง 20 ที่

เดินทาง 25พ.ย.-01 ธ.ค.สุดคุ้ม 41,500 31 ที่ จอง 18 ที่

เดินทาง 29พ.ย.-05 ธ.ค.สุดคุ้ม 41,500 31 ที่ จอง 21 ที่

เดินทาง 06-12 ธ.ค.สุดคุ้ม 44,500 31 ที่ จอง 8 ที่

เดินทาง 09-15 ธ.ค.สุดคุ้ม 44,500 31 ที่ จอง 6 ที่

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป**

Visitors: 12,685