4 วันมาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’

และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’

สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล

ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  FD

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 13,313