ฮ่องกงเพียวๆ 3 วัน

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน

นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 12,685